Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2015

Jeżeli chcemy, aby dziecko było naprawdę szczere, musimy najpierw dać mu do zrozumienia, że uszanujemy to, co powie. Nie będzie wtedy zmuszone szukać usprawiedliwień ani wymawiać się niewiedzą lub brakiem zdolności. Pewne naszej dobrej woli chętnie powiadomi nas (i siebie także) o tym, co dzieje się w jego głowie.
— Bruno Bettelheim, “Wystarczająco dobrzy rodzice”
Reposted fromkonrad konrad vianieuciekaj nieuciekaj
gohardorgohome
0333 718f
Reposted fromhormeza hormeza vianieuciekaj nieuciekaj

December 27 2014

gohardorgohome
Byłam jego schronieniem, przy mnie czuł się bezpiecznie. Byłam osobą, która znała każdy jego mroczny i dręczący sekret, a mimo to kochała go do szaleństwa. Potrzebował miłości, bardziej niż ktokolwiek inny. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya vianieuciekaj nieuciekaj
gohardorgohome
– Z czymkolwiek mamy się zmierzyć, zrobimy to razem. A ty będziesz nosić moje nazwisko. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya vianieuciekaj nieuciekaj
gohardorgohome
gohardorgohome
2580 cd5d 500
Reposted fromAgnik Agnik viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
gohardorgohome
2739 c0ba
Reposted frommocarz mocarz viaMissMurder MissMurder
gohardorgohome
Koleżanka Neny. Pożyczam. Obrazek, nie koleżankę.
Reposted fromdiscort discort viaMissMurder MissMurder
5866 f002 500
gohardorgohome
Jeśli Cię kocham, możesz mieć wszystko. Mój czas, moje oddanie, mój tyłek, pieniądze, rodzinę, psa, pieniądze mojego psa... wszystko. Jeśli Cię kocham, przecierpię za Ciebie każdy Twój ból, przyjmę na siebie wszystkie Twoje długi (...), ochronię Cię przed Twoją własną niepewnością, przeniosę na Ciebie wszystkie dobre cechy, których tak na prawde nigdy w sobie nie wykształciłeś, i kupię gwiazdkowe prezenty dla całej Twojej rodziny. Dam Ci słońce i deszcz, a jeśli akurat okaże się to niemożliwe, zagwarantuje Ci je na przyszłość. Dam Ci to i wiele więcej.
— Elizabeth Gilbert
Reposted frommoredreams moredreams viablablablabla blablablabla
gohardorgohome
Moja rada jednak: niech się pani zastanowi. Nad jego miłością? Nad sobą. Ludzie, którzy kochają trzy razy w roku, nie czynią tego nigdy naprawdę, nawet wtedy, kiedy sami są o tym przekonani. A potem strasznie jest patrzeć jak miłość umiera.
— Hłasko, Lombard złudzeń
gohardorgohome
“Ja wiem, że ty mnie chcesz i ty wiesz, że ja chcę ciebie.”
— Eminem
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianieuciekaj nieuciekaj
6956 d965

luxuryera:

Jacqueline | Source

gohardorgohome
Oferowanie przyjaźni komuś, kto oczekuje miłości, to jak proponowanie chleba komuś, kto umiera z pragnienia.
— znalezione
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine vianieuciekaj nieuciekaj
gohardorgohome
Słuchaj uważnie, co mówi facet na początku związku. On mówi ci, jak to się skończy.
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz vianieuciekaj nieuciekaj
gohardorgohome
gohardorgohome
2246 31be 500
Reposted fromcoffeepleasure coffeepleasure viadiedrunk diedrunk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl